BAşLığı öZELLEşTIRICI IçINDE BELIRLE

Bu alt başlığı özelleştirici içinden belirleyebilirsiniz.

Proteinler Nedir? Vücut İçin Önemi Nedir? Yeterli Ve Dengeli Beslenmede Önemi Nedir?

  Source Canlılarda en çok bulunan en önemli organik moleküllerdir. Proteinler hücrelerin esas yapısını oluşturur. Belirli hücreler birleşerek vücut dokularını ve organları oluşturur. Canlıların büyüyüp gelişmesinde yapı maddesi olarak görev alırlar. Proteinler, hayvansal ve bitkisel besinlerde bulunabilmektedir. Source C, H ve O atomlarının yanında proteinlerde her zaman N atomu da bulunur. Bazı proteinlerde S ve …

[ENG/TR]About Diabetes/Şeker Hastalığı Hakkında

English Source Type 1 Diabetes Once known as juvenile diabetes, type 1 diabetes mostly affects children and teens whose bodies are unable to make insulin. %10- 15 of people with diabetes have type 1 diabetes. Type 2 Diabetes Type 2 diabetes is the most common form of the disease. It results from poor insulin production …

Sagopa

write a few things as someone who has listened to me since the days of “unarmed force”. The problem is not sagopa’s religious belief. The main problem began with Sagopa’s highly controversial line from a political rapper who questioned religion in 2001-2005, and even criticized his former self. criticizing people who use religion by saying …

Karbonhidratların Yapılarına Göre Sınıflandırılması

Karbonhidratların Yapılarına Göre Sınıflandırılması Monosakkaritler Disakkaritler Oligosakkaritler Polisakkaritler Monosakkaritler(Basit şekerler) Kaynak Daha basit karbonhidratlara hidrolize edilemeyen temel karbonhidratlardır. Monosakkaritler çoğu tatlı olduğundan basit şeker olarak da bilinirler. Monosakkaritler adlandırıl iken C sayısı esas alınır. Doğada en fazla bulunan monosakkaritler 6 C’lu heksozlardır; Glikoz Galaktoz Fruktoz Glikoz Kaynak Dekstroz ve üzüm şekeri adı da verilir. İnsan …