[ENG/TR][What Are the Effects of Proteins on the Body and Its Impairment?/Proteinlerin Fazlalığının ve Eksikliğinin Vücuda Etkileri Nelerdir?]

My Blog

[ENG/TR][What Are the Effects of Proteins on the Body and Its Impairment?/Proteinlerin Fazlalığının ve Eksikliğinin Vücuda Etkileri Nelerdir?]

Türkçe

Source

Proteinler Eğer Yeterince Vücuda Alınmaz İse;

Canlı vücudunda protein eksikliği durumunda bazı anormallikler ortaya çıkabilmektedir. Bu anormallikler;

 • Yaraların geç iyileşmesi
 • Alyuvar yapımında bozukluklar
 • Enfeksiyonlara karşı bağışıklığın zayıflaması
 • Kanda ozmotik basıncın azalması
 • Büyümenin yavaşlaması sayılabilir.
 • Kas ve kilo kaybına
 • Anemi ve ödem oluşumuna
 • Halsizliğe

Sebep olmaktadır.

Source

Proteinler Eğer Vücuda Çok Fazla Alınır İse;

Canlı vücudunda protein eksikliğinde olduğu gibi proteinin fazla alınımındada bazı anormallikler ortaya çıkabilmektedir. Bu anormallikler;

 • İdrarla kalsiyum atımını da artırarak böbreklerde taş oluşum riskini artırabilir.
 • Kanda ürik asidi artırıp eklemlerde birikmesine neden olarak gut hastalığına yol açar.
 • Hayvansal kaynaklı proteinler doymuş yağ ve kolesterol içerirler. Bu nedenle kalp ve damar sağlığı için risk faktörü oluştururlar.
 • Kan basıncını yükseltebilir
 • Karaciğer yağlanmasına sebep olabilirler.

Sebep olmaktadır.

Not:Bireyin günlük alınması gereken kalorinin %55 i karbonhidrat, % 15-20 sini protein geri kalanını yağlar olarak karşılamalıdır.

English

Source

Proteins If Not Taken To Enough Body;

In the case of protein deficiency in the living body, some abnormalities occur. These anomalies are;

 • Late healing of wounds
 • Disorders in red blood cell construction
 • Weakening of immunity against infections
 • Blood osmotic pressure decrease
 • Growth is slowing down.
 • Muscle and weight loss
 • For the formation of anemia and edema
 • Fatigue

It is the cause.

Source

Proteins If Your Body Is Too Much;

As the protein is lacking in the living body, some anomalies can occur when the protein is taken too much. These anomalies are;

 • By increasing urinary calcium excretion, the risk of stone formation in the kidneys may increase.
 • Blood increases intestinal acidity and causes constipation in the joints, leading to bowel disease.
 • Animal-derived proteins contain saturated fat and cholesterol. This factor is a risk factor for the heart and the vein.
 • Can raise blood pressure.
 • Liver fat can cause no.

It is the cause.

Note: 55% of the calories to be taken daily by the individual should meet the carbohydrate, 15-20% of the rest of the protein as fat.

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin