Proteinler Nedir? Vücut İçin Önemi Nedir? Yeterli Ve Dengeli Beslenmede Önemi Nedir?

My Blog

Proteinler Nedir? Vücut İçin Önemi Nedir? Yeterli Ve Dengeli Beslenmede Önemi Nedir?

 

Source

Canlılarda en çok bulunan en önemli organik moleküllerdir. Proteinler hücrelerin esas yapısını oluşturur. Belirli hücreler birleşerek vücut dokularını ve organları oluşturur. Canlıların büyüyüp gelişmesinde yapı maddesi olarak görev alırlar. Proteinler, hayvansal ve bitkisel besinlerde bulunabilmektedir.

Source

C, H ve O atomlarının yanında proteinlerde her zaman N atomu da bulunur. Bazı proteinlerde S ve P atomları da vardır. Proteinler ribozom organelinde her canlı türü tarafından sentezlenebilir. Proteinler DNA tarafından sentezlettirildiği için her canlının proteini farklıdır. Aminoasit diziliş sırasını genler belirler. Proteinlerin birbirlerinden farklı olmasının nedeni içerdikleri amino asitlerin; sayısına, çeşidine, dizilişine, kullanım miktarına bağlıdır. Amino asitlerin parçalanabilmesi için ilk önce amino gruplarını kaybetmesi gerekir. Protein, büyüme ve gelişme için gereken en önemli besin ögesidir. Enzimler, antijen, antikor, hormonların bir kısmı, hemoglobinin globin kısmı protein yapıdadır. Kasların kasılmasını sağlayan aktin ve miyozinler protein yapıdadır. Hücre içi ve hücre dışı ortamın ozmotik dengesinin korunmasında proteinlerde görev alır.

Source

Kan pıhtılaşmasında rol oynayarak yaralanmalarda kan kaybını önlerler. Vücutta bakım ve onarımı sağlar. Fazlalıkları yağ ve glikoz şeklinde depolanır. Hücrede asit – baz dengesini kurar. Hücre zarının yapısında reseptör görevi görür. Proteinlerin sindirimi önce midede ondan sonra ince bağırsakta devam eder.

Source

Krc’de aa’ler enerjiye dönüşür. Enerjiye dönüşen aa’lerden oluşan amonyak, üreye dönüşerek idrarla dışarı atılır. Büyüme ve gelişme çağında protein ihtiyacı daha fazladır. Büyüme ve gelişme çağı bittikten sonra protein ihtiyacı azalır artık protein atıldığı kadar alınmalıdır. Düşük kalitede proteinle beslenme olursa eğer protein ihtiyacı artar. Büyümesi geri kalmış çocuklarda ve gebelik, emziklilik dönemlerinde olan bireylerin protein ihtiyacı artmaktadır. Enerji ihtiyacı arttıkça protein ihtiyacıda dolayısıyla artmaktadır. Dengeli diyetlerde enerjinin %15’i proteinlerden karşılanmaktadır. Hastalıklar sırasında vücuttan protein atımı artabilir aynı zamanda yanıklar, operasyonlar ve çeşitli enfeksiyon hastalıklarından sonra vücutun protein ihtiyacı artabilir. Kişilerin bu oluşan protein ihtiyacını karşılamaları gerekmektedir. Yoksa buna bağlı sorunlarla karşılaşılabilir. Vücudun önemli bir protein deposu yoktur o yüzden sürekli alınması gerekir. Alınan protein miktarı vücudun büyüme ve gelişme, metabolik faaliyetleri sonucunda atılanlardan az olursa, protein yetersizliği ortaya çıkabilmektedir.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin